back to top

0847774111

Bảng Giá

Bảng giá iPhone tháng 7/2018:

iPhone X

Phiên bản 256GB: 34,79 triệu đồng.

Phiên bản 64GB: 29,99 triệu đồng.

iPhone 8 Plus

Phiên bản 256GB: 28,79 triệu đồng.

Phiên bản 64GB: 23,99 triệu đồng.

iPhone 8

Phiên bản 256GB: 25,79 triệu đồng.

Phiên bản 64GB: 20,99 triệu đồng.

iPhone 7 Plus

Phiên bản 128GB: 21,99 triệu đồng.

Phiên bản 32GB: 19,99 triệu đồng.

iPhone 7

Phiên bản 128GB: 22,99 triệu đồng.

Phiên bản 32GB: 15,99 triệu đồng.

iPhone 6s Plus 32GB: 12,99 triệu đồng.

iPhone 6s

Phiên bản 32GB: 12,49 triệu đồng.

iPhone 6 32GB: 6,99 triệu đồng.

iPhone 5S 16GB: 5,99 triệu đồng.
BÀI VIẾT NỔI BẬT
  • BÀI VIẾT MỚI NHẤT